Badania termowizyjne rozdzielni elektrycznych – Czym właściwie jest?


Termowizje rozdzielni elektrycznych – Na czym to polega? Badania termowizyjne rozdzielni elektrycznych są efektywnymi maszynami umożliwiającym przebieg analizy rozdzielni w trakcie jej używania. Jej zadaniem jest ocena wielkości wzrostu temperatur w kablach elektrycznych, oraz w większości urządzeń elektromagnetycznych w odniesienie do aktualnej temperatury utrzymującej się w urządzeniu. Jest to idealna do diagnostyki, pomoże znaleźć wszelakie zwarcia oraz defekty, które nienaprawione mogą spowodować zagrożenie pożarowe.

Jakie są korzyści badania termowizyjnego rozdzielni elektrycznych?
Wgląd do położenia defektów oraz usterek,
ciągła kontrola jakości urządzenia,
zlokalizowanie połączeń pracujących w zbyt dużych temperaturach,
diagnostyka może wskazać trend wzrostu temperatur wskazujących osłabienie miejsc stykających

W miejscach w których przebywa dużo osób, takich jak fabryki stanowiące miejsca pracy, w wieżowcach mieszkalnych, galeriach handlowych, w trosce o bezpieczeństwo, co najmniej raz w roku przez odpowiednią i uprawioną do tego organizację powinna zostać przeprowadzona kontrola. Wiele firm zajmujących się ubezpieczeniami przy obejmowaniu swoim produktem oczekuje protokołu kontrolnego badania termowizyjnego rozdzielni elektrycznych. Ten protokół jest często podstawą do przyznania znacznej zniżki w trakcie omawiania wysokości raty z firmą ubezpieczeniową.

Takie kontrole powinna przeprowadzać osoba odpowiednio do tego przeszkolona oraz doświadczona. Maszyna używana do wykonywania pomiarów to kamera termowizyjna odpowiedniej jakości. Badania wykonywane są bezkontaktowo i w odpowiednim dystansie. W trakcie kontroli szczególnie sprawdza się miejsca przepływu prądu, przełączniki, łączenia i przekładniki. Oględzinom przypada również format kabli elektrycznych, a w szczególności ich przerwania. Wynikiem przeprowadzonej kontroli powinien być raport zawierający miejsce oraz datę wykonania badania, adresy wykonawcy i klienta a przede wszystkim akta zawierające zdjęcia i opis badania termowizyjnego rozdzielni elektrycznych.